Conservation of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Mechanical Energy
Beskrivelse In this Experiment students will be calculating the kinetic and potential energy of the skater in two different type of motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Mechanical Energy, energy
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Afra Alshamsi
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 26.11.20
Oppdatert 26.11.20