Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse - To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial velocity - To verify that the horizontal component of the velocity (vx ) of a projectile is constant during its motion - To study the relationship between the angle of the projectile (θ) and its range (R). - To find the acceleration of gravity gexp.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Cannon, Motion, Physics, Projectile, Projectile motion, Range
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere karim allahham
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20