Conservation of Linear Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Linear Momentum
Beskrivelse Student will identify the difference between elastic and inelastic collision.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conservation of Linear Momentum, collision, conserved, elastic, inelastic, kinetic energy, linear momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Alya Alghfeli
Skole / Organisasjon University of sharjah
Lastet opp 21.11.20
Oppdatert 25.11.20