Friction Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Friction Experiment
Beskrivelse This experiment will help you understand how friction force cause a material to heat up.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction / resistance / physics
Simuleringer Friction


Forfattere Noora Farooq
Skole / Organisasjon sharjah university
Lastet opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20