Using the Atomic Interactions PhET Simulation: Concept Development for Understanding Energy Changes Associated with Bond Forming and Bond Breaking Events


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Using the Atomic Interactions PhET Simulation: Concept Development for Understanding Energy Changes Associated with Bond Forming and Bond Breaking Events
Beskrivelse This activity was done in week four of a first term college level general chemistry course. The activity was done at the beginning of the unit on chemical bonding, which was initiated immediately after the unit on electronic structure, and was done as the initial exploration into the concept of chemical bonding.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Chemical bonding, bond stability, energy changes & bond making/breaking, potential energy of chemical bonds
Simuleringer Atomære vekselvirkninger (HTML5)


Forfattere Jack Eichler, Ellen Yezierski, Brianna Minshall
Skole / Organisasjon UC Riverside
Lastet opp 13.10.20
Oppdatert 26.10.22