Adding vectors


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Adding vectors
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord adding, analytical method, graphical method, resultant force, vectors
Simuleringer Vektorsum (HTML5)


Forfattere Yousef Maqatef
Skole / Organisasjon University Of Sharjah
Lastet opp 12.10.20
Oppdatert 12.10.20