Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse In this experiment, I used the simulation on PhET Colorado website, to verify that the horizontal component of the velocity of a projectile is constant during it motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Horizontal velocity., Projectile motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Mohamed Alameeri
Skole / Organisasjon Sharjah University
Lastet opp 09.10.20
Oppdatert 09.10.20