Vectors worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Vectors worksheet
Beskrivelse This is a worksheet(report) about vectors addition.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors, physics, worksheet
Simuleringer Vektorsum (HTML5)


Forfattere Ibrahim Lulu
Skole / Organisasjon UOS
Lastet opp 28.09.20
Oppdatert 28.09.20