Statics and Voltages


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Statics and Voltages
Beskrivelse A guided activity where students explore the basics of charges, PE and motion.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord charges, static, volt
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Forfattere Don Loving
Skole / Organisasjon Murray State College
Lastet opp 25.09.20
Oppdatert 25.09.20