Fee Fall


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Fee Fall
Beskrivelse The student will perform an experiment to find the acceleration due to gravity (g) and then compare it to the real value.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Free fall, gravity, motion along vertical direction
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5), Projectile Motion


Forfattere Nawal Nayfeh
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 18.05.20
Oppdatert 19.05.20