Balance Lab - Mystery Box


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balance Lab - Mystery Box
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord force, mass, moment, perpendicular distance, weight
Simuleringer Balancing Act


Forfattere Ryan Walker
Skole / Organisasjon The St, Michael School
Lastet opp 15.05.20
Oppdatert 15.05.20