Refraction Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction Lab
Beskrivelse In this lab students will examine the way light bends as it goes from one medium to another. They will check their work with Snell's Law. They will also examine Total Internal Reflection and the intensity of both refracted and reflected light.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord critical angle, light, phew, refraction, total internal reflection
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Michael Barr
Skole / Organisasjon Beacon HS
Lastet opp 04.05.20
Oppdatert 04.05.20