Electricity in the Home


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electricity in the Home
Beskrivelse Students will construct a parallel circuit to simulate a circuit in the home. They will use a fuse to limit the current. This will provide instruction on how circuits in homes are wired and protected.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amps, circuits, current, fuse, parallel, series
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere David Wirth
Skole / Organisasjon Millennium High School Science Department
Lastet opp 27.04.20
Oppdatert 27.04.20