Polarity Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Polarity Lab
Beskrivelse This virtual experiment was designed as an introduction to bond polarity and molecular polarity in a General, Organic, and Biological Chemistry course, but could also be useful in any introductory chemistry course. It could also be used as a group activity in class.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord GOB, bond dipole, introductory chemistry, molecular dipole, polarity
Simuleringer Molekylpolaritet (HTML5)


Forfattere Allison Babij
E-post for kontakt ababij@ivytech.edu
Skole / Organisasjon Ivy Tech Community College
Lastet opp 06.04.20
Oppdatert 06.04.20