Introduction to Gas Variables


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Gas Variables
Beskrivelse I designed this activity as an introduction to the gas variables for my high school Fundamentals of Chemistry (Chemistry concepts) class. It would work great for middle school too.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gas Laws, Gas Relationships, Gas Variables, Pressure, Temperature, Volume
Simuleringer Introduksjon til gasslover (HTML5)


Forfattere Patrick Kalmi
Skole / Organisasjon Eagan High School - ISD 196
Lastet opp 07.10.19
Oppdatert 07.10.19