temperature and energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel temperature and energy
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord temperature
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere salam barqawi
Skole / Organisasjon pheladilphia private school
Lastet opp 28.09.19
Oppdatert 28.09.19