Roll an Atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Roll an Atom
Beskrivelse Students are asked to roll dice which will dictate what atom they will be creating. They will then create these atoms on phet and draw them on their assignment. Students may also be asked to make 3D models to add to the lesson.
Emne Kjemi
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Atom, Game, Sub Plan
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Hana Buttles
Skole / Organisasjon UW Stout
Lastet opp 17.01.19
Oppdatert 17.01.19