Charges and Charged Objects Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Charges and Charged Objects Investigation
Beskrivelse Introductory activity for mid to lower level high school physics for charging and charged object interaction. Some light math at the end that can be dropped for lower levels. Several key charging terms are defined in the reading section. Lower levels will require more time.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord attraction, charge, charging, polarization, repulsion
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Forfattere Steve Banasiak
Skole / Organisasjon Homewood-Flossmoor HighSchool
Lastet opp 05.01.19
Oppdatert 08.03.19