Series & Parallel Circuits PhET Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series & Parallel Circuits PhET Lab
Beskrivelse This is an introduction to PhET and the properties of series and parallel circuits.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kirchhoff, current, discovery, parallel, potential, potential difference, series, voltage
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Michael Aitken
Skole / Organisasjon A.N. Myer Secondary School
Lastet opp 14.12.18
Oppdatert 02.01.19