Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML]


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Basics Student Guide [HTML]
Beskrivelse This activity is Jackie Esler's "Energy Skate Park Student Guide" modified for the HTML version. The questions are mostly the same, with a few added in at the end. This will be easier for the students to follow when using the HTML version of this simulation.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord HTML, energy, friction, html, kinetic, park, potential, skate, thermal
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere William Hedden & Jackie Esler
Skole / Organisasjon Thornridge HS District 205
Lastet opp 10.12.18
Oppdatert 10.12.18