Projectile Parabolas


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Parabolas
Beskrivelse An activity to investigate projectile motion within the Algebra 2 class, including quadratic regression and calculations to find vertex and x-intercepts.
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra2, Quadratic functions
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Amy Read
Skole / Organisasjon Shawnee Mission South High School
Lastet opp 06.11.18
Oppdatert 06.11.18