Properties of representations of linear functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of representations of linear functions
Beskrivelse This is an argumentation lesson that follows the 4-part model of argumentation described in "Mathematical Argumentation in Middle School-The What, Why, and How: A Step-by-Step Guide With Activities, Games, and Lesson Planning Tools."
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Discussion Prompts
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord argumentation, equation, functions, graph, linear functions, table
Simuleringer Funksjonsbygger (HTML5)


Forfattere Jennifer Knudsen, Teresa Lara-Meloy, Amanda McGarry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 29.08.18
Oppdatert 29.08.18