Distributive Property Review


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Distributive Property Review
Beskrivelse This lesson is designed to review the distributive property. There are multiple opportunities to address common errors. This is a guided lesson since it is designed to be a review and to have conversations about many misconceptions that show up.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord distributive property
Simuleringer Area Model Algebra (HTML5)


Forfattere Tim Kissinger and Larry Peters
E-post for kontakt timothy.kissinger@bvsd.org
Skole / Organisasjon BVSD
Lastet opp 06.06.18
Oppdatert 06.06.18