Exploring pH of Common Substances


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring pH of Common Substances
Beskrivelse An activity designed as an intro to an acids/bases unit with emphasis on exploring what effects the pH of substances, including dilution and volume changes.
Emne Annet, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord acids, bases, dilution, pH, real world connections
Simuleringer pH-skala – grunnleggende (HTML5)


Forfattere Alexandra Freeman
Skole / Organisasjon Lafayette High School
Lastet opp 08.05.18
Oppdatert 08.05.18