Sandwich Stiochiometry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sandwich Stiochiometry
Beskrivelse WS to go with PhET Sandwich Simulation
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Chemical Reactions, Limiting Reactant, Stiochiometry
Simuleringer Reaktanter, produkter og overskudd (HTML5)


Forfattere Jessica Nichols
Skole / Organisasjon Broken Arrow High School
Lastet opp 18.04.18
Oppdatert 18.04.18