Waves on a String AP1


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a String AP1
Beskrivelse Designed for AP1 students
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP 1, AP1, fundamental frequency, harmonics, interference, reflection, wave velocity
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Sarah Cunningham
Skole / Organisasjon Easley HS
Lastet opp 02.03.18
Oppdatert 02.03.18