Investigating the Parameters of Circular Orbits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating the Parameters of Circular Orbits
Beskrivelse This activity guides students to determine the relationship between orbital speed, orbital radius, and the masses on the objects in a two-body system. Students vary certain parameters and compute the velocities.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circular motion, orbits
Simuleringer Gravitasjon og baner (HTML5)


Forfattere Bruce Palmquist
Skole / Organisasjon Central Washington University
Lastet opp 07.02.18
Oppdatert 13.02.18