Capacitors Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Capacitors Lab
Beskrivelse Effect of changing V, d, A on C, Q, E of capacitor.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Capacitance, Capacitor, Discharging capacitor, Plate area, Plate separation
Simuleringer Kondensatorer - grunnleggende (HTML5)


Forfattere Arooj Mukarram
Skole / Organisasjon The Prairie School
Lastet opp 17.11.17
Oppdatert 28.02.18