Pendulum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pendulum Lab
Beskrivelse This Lab is designed by AP Physics Students; Finlay Parsons, Nitesh Puri, and Muhammad Mohd
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Pendulum, Periodic Motion, Simple Harmonic Motion
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Bunyamin Purkaya
Skole / Organisasjon Sonoran Science Academy
Lastet opp 16.11.17
Oppdatert 16.11.17