Investigating a radioactive decay


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Investigating a radioactive decay
Beskrivelse Students first compare alpha and beta decay and then collect data to find half life.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord alph, beta, compare, half life
Simuleringer Alfanedbryting, Betanedbryting


Forfattere Lori Fritz
E-post for kontakt lfritz@halcyonschool.com
Skole / Organisasjon Halcyon London international School
Lastet opp 07.11.17
Oppdatert 07.11.17