Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy Transformations, Waste and Efficiency
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Renee Manson
Skole / Organisasjon Education Queensland
Lastet opp 25.10.17
Oppdatert 25.10.17