Energy waves digital lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy waves digital lab
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Martin Hofkamp
Skole / Organisasjon Goshen Middle School
Lastet opp 28.09.17
Oppdatert 28.09.17