Isotopes Guided Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Isotopes Guided Inquiry
Beskrivelse This guided activity examines isotopes and their percent abundance.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atomic mass, isotope, percent abundance
Simuleringer Isotoper og Atommasse (HTML5)


Forfattere Laura Mattick
Skole / Organisasjon Newark Charter School
Lastet opp 28.09.17
Oppdatert 28.09.17