Magnets and Compasses


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Magnets and Compasses
Beskrivelse This allows students to explore how a magnet affects a compass; determining how magnetic field strength changes with distance; linking bar magnets fields to the Earth.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Magnet; magnetic fields; magnetic field strength; compass; Earths magnetic field
Simuleringer Magnet and Compass


Forfattere Simon Lees
E-post for kontakt slees@sthildas.qld.edu.au
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 02.03.17
Oppdatert 02.03.17