factors that determine food requirements in human beings


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel factors that determine food requirements in human beings
Beskrivelse The worksheet can be adopted for use in determining the factors that determine food requirements in human beings
Emne Biologi
Nivå Annet, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Factors, Requirements, food
Simuleringer Eating & Exercise


Forfattere GEORGE SAMSON
E-post for kontakt george.waithaka@gesci.org
Skole / Organisasjon GESCI
Lastet opp 24.01.17
Oppdatert 24.01.17