The Basics of Gene Expression


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Basics of Gene Expression
Beskrivelse This presentation covers the basics of how DNA is transcribed and translated, and the different players in these processes, and is a theoretical guide to the associated PhET animation.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord DNA, genetics, mRNA destroyer, molecular biology, polymerase, promoter, transcription factor
Simuleringer Genuttrykk


Forfattere Sarina Lalla
E-post for kontakt sarina.lalla@mail.mcgill.ca
Skole / Organisasjon McGill University
Lastet opp 09.11.16
Oppdatert 09.11.16