Density Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density Lab
Beskrivelse Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Density simulator.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Density, Mass, Volume
Simuleringer Density


Forfattere Jamie Schoenberger
Skole / Organisasjon Windermere Preparatory School
Lastet opp 31.05.16
Oppdatert 31.05.16