Natural Selection


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Natural Selection
Beskrivelse I generated a population with various types of bunnies such as long teeth, brown fur, white fur, etc. in order to have them mate with one another to increase the population of the land.
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord brown fur, long teeth, short teeth, white fur
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere Alexis Banks
E-post for kontakt alexisbanks0928@gmail.com
Skole / Organisasjon Germanna Community College
Lastet opp 28.05.16
Oppdatert 28.05.16