pH Scale Guided Inquiry Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel pH Scale Guided Inquiry Activity
Beskrivelse This guided inquiry activity leads students through a series of dilutions of battery acid in order to understand the pH scale and how it describes the hydronium concentration of solutions.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acid, base, guided, inquiry, pH
Simuleringer pH-skala (HTML5)


Forfattere Tony Tracy
Skole / Organisasjon Ohio University
Lastet opp 05.04.16
Oppdatert 05.04.16