Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Skate Park Inquiry Lab and Graphical Modelling Activity
Beskrivelse Lesson plan, agenda, and activity for NGSS aligned inquiry into energy. includes 3 piece, tutorial formatted worksheets and a graphical modeling formative assessment to check mathematical skills.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, friction, hookes, kinetic, park, potential, skate
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende, Friction


Forfattere Briana Clarke
Skole / Organisasjon Denman Middle School
Lastet opp 20.03.16
Oppdatert 20.03.16