Investigation Into Static Equilibrium


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation Into Static Equilibrium
Beskrivelse A guided inquiry into rotational equilibrium and foundations for discussion of torque
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Rotational Equilibrium, Static Equilibrium, Torque
Simuleringer Balancing Act (HTML5)


Forfattere Beau Dodson
Skole / Organisasjon NISD
Lastet opp 12.01.16
Oppdatert 19.01.16