Lab: Electric Field & Electric Potential


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Electric Field & Electric Potential
Beskrivelse Students represent electric fields, students represent equipotential surfaces, students come up with mathematical models for electric potential, students come up with a definition for electric potential.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics, AP Physics 2, Electric Field, Electric Potential
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Largo
Skole / Organisasjon Madison High School
Lastet opp 13.12.15
Oppdatert 13.12.15