Lab: Electric Field & Electric Potential


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab: Electric Field & Electric Potential
Beskrivelse Students represent electric fields, students represent equipotential surfaces, students come up with mathematical models for electric potential, students come up with a definition for electric potential.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord AP Physics, AP Physics 2, Electric Field, Electric Potential
Simuleringer Charges and Fields


Forfattere Largo
E-post for kontakt largol@madisonnjps.org
Skole / Organisasjon Madison High School
Lastet opp 13.12.15
Oppdatert 13.12.15