Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed
Beskrivelse a simple experiment for junior high school students to evaluate the relationship between wavelength, frequency and speed
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord experiment, wave equation, wave properties, year 9
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Mark Wilson
Skole / Organisasjon Broughton Anglican College
Lastet opp 29.11.15
Oppdatert 29.11.15