Forces and Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces and Motion
Beskrivelse This activity is for the evaluation of the students' understanding on the basic concept of Forces and Motion.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Forces, Friction, Net force, acceleration, speed, sum of forces
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes
Skole / Organisasjon Mindanao State University- Iligan Institute of Technology
Lastet opp 29.08.15
Oppdatert 29.08.15