Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5
Beskrivelse This is an untested lesson that I plan to use this year. Included is a student self-assessment table that can be adapted for other activities.
Emne Biologi
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord elementary
Simuleringer Eating & Exercise


Forfattere Molly Martin
Skole / Organisasjon Elk Creek Elementary
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15