Level 1 - Momentum Lab by Stephen N. Clontz, M. Ed.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Level 1 - Momentum Lab by Stephen N. Clontz, M. Ed.
Beskrivelse An introduction to momentum that uses data analysis. Level 1 (Minimum Difficulty)
Emne Annet, Fysikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Stephen N. Clontz, M. Ed.
Skole / Organisasjon Whiteville City Schools
Lastet opp 10.06.15
Oppdatert 10.06.15