PhET Shapes Inquiry Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Shapes Inquiry Lab
Beskrivelse Used as an opener to molecular geometry before I teach VSEPR theory.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord VSEPR, molecular geometry, shapes
Simuleringer Molekylform (HTML5), Molecule Shapes


Forfattere Michael Kwasny
Skole / Organisasjon South Milwaukee High School
Lastet opp 10.06.15
Oppdatert 10.06.15