Completing a circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Completing a circuit
Beskrivelse completing a circuit inquiry based investigation
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit, conductor, electricity introduction, insulator
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Annie Cai
Skole / Organisasjon Hunter
Lastet opp 16.03.15
Oppdatert 16.03.15