PhET LAB Alpha (IB 7.2) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET LAB Alpha (IB 7.2)
Beskrivelse Students use PhET to describe and model alpha decay and define half-life. They also create a graph of radioactive decay using Excel and uncertainties.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord alpha, decay, half-life, radioactive
Simuleringer Alfanedbryting


Forfattere Benjamin Forbes
E-post for kontakt forbesbc@staffordschools.net
Skole / Organisasjon Stafford County Public Schools
Lastet opp 16.02.15
Oppdatert 16.02.15