Moving Man guided inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man guided inquiry
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acceleration, graphs, motion, speed
Simuleringer Mannen som går


Forfattere David Kennedy
Skole / Organisasjon N/A
Lastet opp 30.01.15
Oppdatert 30.01.15